UNDP to launch report on people-centered development in Asia-Pacific

The United Nations Development Programme (UNDP) announced today that it will launch its new human development report “Shaping the Future: How Changing Demographics Can Power Human Development,” on April 26 in Dhaka, Bangladesh.

นักรณรงค์เรียกร้องให้มีการรับมือตามหลักสิทธิมนุษยชนและเป็นระบบต่อความไม่เท่าเทียมทางเพศและความรุนแรงทางเพศในประเทศไทย

ในการประชุมที่เชียงใหม่วันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอให้มีการตอบสนองอย่างบูรณาการและเป็นระบบเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศและความรุนแรงทางเพศของกลุ่มคนชายขอบในสังคมไทย รวมถึงสตรี เด็ก และกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ

ชุมชนเล็กคิดการใหญ่ การบริหารจัดการและอนุรักษ์น้ำ

วีดิโอ “ชุมชนเล็กคิดการใหญ่” แสดงให้เห็นการทำงานของยูเอ็นดีพีประเทศไทยร่วมกับการประปานครหลวง ร่วมก่อตั้งโครงการน้ำเพื่อประชาชน และกองทุนรายย่อย เพื่อแก้ปัญหาการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการพันธมิตรน้ำเพื่อประชาชนมุ่งสนับสนุนและเสริมพลังให้แก่ชุมชนต่างๆ ในประเทศไทยได้รักษาและปรับปรุงระบบนิเวศตามธรรมชาติที่เคยอยู่ร่วมกันได้มานับศตวรรษ

Publication cover
Burning Bright: UNDP and GEF in the Tiger Landscape

This publication highlights the unique contribution of ten GEF financed, UNDP supported projects in six tiger range countries (Bhutan, India, Indonesia, Malaysia, Myanmar and Thailand), demonstrating how conservation activities in tiger habitat can accomplish more than the preservation of one iconic wildlife species.

Experts urge action on LGBTI workplace discrimination in Thailand

Employment discrimination against lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) people is a prevalent but silent issue in Thailand, said experts at a national level meeting to discuss issues related to discrimination in the workplace.

ยูเอ็นดีพีเสนอทางออกให้ชุมชนภาคเหนือด้วยการใช้เตาพลังงานสะอาด

เตาแบบใหม่เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและลดมลพิษทางอากาศในประเทศไทย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดทางภาคเหนือซึ่งเป็นจังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย มีประชากรที่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าเพียงร้อยละ 55 หลายครัวเรือนไม่สามารถเข้าถึงโครงข่ายไฟฟ้า โดยมากชาวบ้านมักก่อกองไฟ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตปกติสำหรับกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนที่สุดในจังหวัด ด้วยรายได้ต่อเดือนเฉลี่ยประมาณ 7,936 บาทต่อครัวเรือน ร้อยละ 71 ของครัวเรือนทั้งหมดใช้ไม้ฟืนในการหุงต้ม และเป็นแหล่งเชื้อเพลิงเพื่อให้ความอบอุ่น ซึ่งต้องใช้ไม้ฟืนเป็นจำนวนมาก ทั้งยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ โดยเฉพาะผู้หญิงที่มักอยู่ในครัวใช้ฟืนหุงหาอาหารในบ้าน จึงมีโอกาสสูดดมควันพิษและเสี่ยงต่อการเป็นโรคระบบทางเดินหายใจมากกว่า ยิ่งไปกว่านั้น การก่อกองไฟยังเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและการตัดไม้ทำลายป่ามากขึ้นอีกด้วย

UNDP Goodwill Ambassador Joan Roca promotes sustainable production in Thailand

While promoting sustainable production techniques to farmers in Thailand, UNDP's Goodwill Ambassador Joan Roca presents how chefs can make a difference in reaching the Sustainable Development Goals.

Childhood friends uplifting women affected by conflict in southern Thailand | #VoicesofWomen

Childhood friends Duangsuda Srangamphai and Chehyoy Dama, originally from Thienya village, Pattani province in southern Thailand, recently established a community enterprise called Thienya Roasted Coconut to uplift the spirits of women from their village who had been affected by conflict.They received a small grant from UNDP’s Southern Thailand Empowerment and Participation (STEP) Project.

Commercial buildings in Thailand working towards meeting energy efficiency goals

The Promoting Energy Efficiency in Commercial Buildings (PEECB) project, a collaboration between the United Nations Development Programme (UNDP) and the Department of Alternative Energy Development and Efficiency (DEDE) held its third annual seminar.

UNDP @50 | Fifty years of partnerships and development in Asia and the Pacific

On the occasion of our 50th anniversary, UNDP is looking toward the future of people and planet. That future is uncertain. On the one hand, climate change, political turbulence, economic inequality, and other challenges. On the other hand, technological advances, tremendous economic growth, and an unprecedented global consensus about the best way forward.

UNDP Thailand participates at ASEAN Conference on Biodiversity 2016

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Centre for Biodiversity, in cooperation with ASEAN Member States, the ASEAN Secretariat and partner organisations, held the Second ASEAN Conference on Biodiversity under the theme “Biodiversity for Sustainable Development” on 15 - 19 February in Bangkok.

Fisherman provides employment opportunities for young people in southern Thailand

Aka who is a fisherman by trade, makes the model boats to supplement his income to support his wife and six children. However, since June 2015, Aka has being imparting his boat making skills with young men in the village after receiving a small grant from UNDP’s Southern Thailand Empowerment and Participation (STEP) Project.

หนังสือเล่มใหม่ “Parks for Life” เน้นย้ำคุณค่าความสำคัญของอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย

ประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เป็นรากฐานสำหรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความหลากลายทางวัฒนธรรม พื้นที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพื้นที่คุ้มครองประเภทอื่นๆ รวมแล้วคิดเป็นประมาณร้อยละ 18 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศทั้งทางบกและทางน้ำ นับเป็นศูนย์รวมของความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ถิ่นที่อยู่ของสัตว์ป่าสำหรับระบบนิเวศและพันธุ์สัตว์ที่มีความสำคัญสูง และเป็นพื้นฐานของความเป็นอยู่ที่ดี และความมั่นคงทางอาหารแก่ชุมชนนับพันทั่วประเทศ ความหลากหลายทางชีวภาพในไทยถือว่ามีความสำคัญในระดับโลก เราอาจปฏิเสธไม่ได้ว่าอุทยานแห่งชาติหลายแห่งมีมูลค่าในเชิงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจค่อนข้างสูง แต่ประโยชน์ที่ได้จากอุทยานดังกล่าวมักไม่มีผู้ให้ความสนใจหรือใส่ใจเท่าที่ควร

Product development training boosts livelihoods for women in southern Thailand

Sai Khao Agricultural Housewives Community Enterprise, a small cooperative, which prepares, preserves and sells Garcinia received a small grant through UNDP’s Southern Thailand Empowerment and Participation (STEP) Project.

Small grants reducing unemployment and increasing livelihoods in southern Thailand

UNDP's STEP II Project awarded small grants to eight community projects in targeted provinces in southern Thailand (Yala, Pattani, and Narathiwat). The grants, generously financed by the Japan-UNDP Partnership Fund, aim to assist local communities to become more resilient amid the ongoing violent conflict in southern Thailand, through the improvement of their livelihoods.

UN Exhibition: Introducing the Sustainable Development Goals (SDGs) in Thailand

The UN SDG exhibition aims to introduce the Sustainable Development Goals in Thailand, highlight their importance for Thai people, as well as commemorate the 70th anniversary of the UN through emphasizing the partnership between UN Country Team Thailand and the Royal Thai Government. Additionally, the UN plans to bring the exhibition around the country to engage with as many Thais as possible.

Private sector dialogue on LGBTI workplace discrimination in Thailand

Discrimination and exclusion of lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) people in the private sector workplace, which is widespread across the Asia-Pacific region including in Thailand, has both economic as well as human associated costs. A national executive dialogue on the business of LGBT rights in Asia jointly convened by the United Nations Development Programme (UNDP), the International Labour Organization (ILO) and The Economist Events.

UN and P&G Thailand win Best Communications Campaign Award

The United Nations and P&G Thailand celebrated receivership of the Best Communications Campaign Award for the My World survey campaign. The Best Communications Campaign award recognises the efforts of P&G Thailand in working with the United Nations, media outlets, and developing advertising products and tools to showcase peoples’ engagement on the post-2015 development agenda.